Eerste ALV groot succes!

Op vrijdag 25 september jl. heeft de eerste algemene ledenvergadering van RTC Groningen plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is het eerste bestuur benoemd. Het eerste bestuur van RTC Groningen bestaat uit: Leendert de Boom bestuurder van RENN4 als voorzitter, Johan Heddema bestuurder Penta Primair als secretaris en John van Meekeren bestuurder van SKOD/Fidarda als penningmeester.